Stasys Santvaras

S.Santvaras gimė 1902-ųjų gegužės 27 dieną Rūstekoniuose (Jurbarko rj.). Kaip menininkas – poetas, dramaturgas, operos solistas, vertėjas – jis formavosi ir brendo Kaune. Čia išleido ir pirmąją eilėraščių knygą Saulėtekio maldos. Autobiografijoje yra prisipažinęs, jog daugelį šios knygos eilėraščių parašė saulei tekant, sėdėdamas Aleksoto šlaite ant skardyje besilaikančio kelmo. [singlepic id=12 w=150 float=left]

Neįtikėtiną drąsą parodė 22 metų jaunuolis, pasiryžęs su tuo rinkinėliu aplankyti ir pagerbti savo neakivaizdinį kūrybos Mokytoją – Maironį. Įleistas paties namų Šeimininko, jaunasis Santvaras įteikė jam knygelę su autografu „Didžiajam Maironiui – Autorius. Kaune, 1924.X.2“. Buvo svetingai priimtas, išsiaiškino, jog abu esą pakraščio žemaičiai, pasikalbėjo apie kūrybą, net išgėrė po stiklelį sesers Marcelės krupniko. Maironis buvo uždaras, maištingojo jaunimo prisibijojo, todėl toks S.Santvaro priėmimas tikrai išskirtinis. Šį susitikimą S.Santvaras nešiojo iki mirties, gerbė Maironį ir didžiavosi ta pažintimi. O knygelė Saulėtekio maldos iki šiol saugoma tarp Maironio memorialinės bibliotekos knygų.

Bibliografija:

Laivai palaužtom burėm : ketvirtoji lirikos knyga / Stasys Santvaras ; [iliustravo A. Vaičaitis]. – Tübingen : Patria, 1945 (Reutlingen : Bardtenschlager’io sp.). – 172 p.
Atidari langai : rinktinė lyrika / Stasys Santvaras ; [dailininkas Telesforas Valius]. – Boston : Lietuvių enciklopedijos l-kla, 1959. – 167 p.
Aukos taurė : penktoji lyrikos knyga / Stasys Santvaras. – Boston (Mass.) : Lietuvių enciklopedijos l-kla, 1962. – 152 p.
Lyrika : eilėraščiai / Stasys Santvaras ; [sudarė Vytautas Kazakevičius ; dailininkas Vytautas Kazys Jonynas]. – Vilnius : Vaga, 1984. – 181 p.
Saulėleidžio sonetai / Satsys Santvaras. – Cleveland (Ohio) : “Vilties” l-kla, 1990 (Chicago (Ill.) : M. Morkūno sp.). – 96 p.
Dar ir dabar : eilėraščiai / Stasys Santvaras ; [sudarė Robertas Keturakis]. – Kaunas : Rezistencinio paveldo archyvas “Atmintis”, 1994. – 22 p.
Septyni miestai : eil. / Stasys Santvaras ; sudarė M. Karčiauskas. – Vilnius : Valst. leidybos centras, 1994. – 146 p.
Raštai / Stasys Santvaras. – Kaunas : Spindulys, 1996-1997

[slider title="Šaltiniai"] http://www.rasyk.lt/
Skaitykite daugiau:
Straipsnis apie Stasį Zaleckį - Santvarą http://www.llt.lt/pdf/seredzius/izymus_santvaras.pdf
Poetės, vertėjos A.Puišytės prisiminimai e-žurnale Nemunas 
Kelios mintys apie S.Santvarą [/slider]