Apie muziejų

Muziejaus rinkinyje sukaupta dokumentinė, daiktinė ir etnografinė medžiaga, atspindinti Jurbarko krašto bei mokyklos istoriją. Muziejus įsteigtas 2004 m. gegužės 7 d., minint 100-ąsias Lietuviškos spaudos atgavimo metines.

Ekspozicijos:

Mokyklos istorija

  • Mokyklos atidarymas
  • Mokyklos vadovai
  • Mokyklos simboliai
  • Mokyklos pedagogai
  • Mokyklos mokiniai. B.Šiaulytė – Nedzinskienė – Nepriklausomybės atstatymo akto signatarė
  • Abiturientų laidos
  • Mokyklos metraštis
  • Mokykla spaudos puslapiuose
  • Renginiai, šventės, susitikimai
  • Jie garsino mokyklą (olimpiadų prizininkai, sporto ir meno pasiekimai ir kt.)
  • Senieji mokykliniai vadovėliai

Jurbarko krašto istorija

  • Jurbarko krašto istorijos fragmentai
  • Jurbarko krašto žymieji žmonės
  • Spaudos draudimo laikotarpis. Jurbarko knygnešiai
  • Senosios Jurbarko nuotraukos
  • XX a. I-osios pus. dokumentai, spauda

Parodos

  • Muziejuje rengiamos proginės, jubiliejinės, istorinės ir kt. pobūdžio parodos.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla

  • Susitikimai su įžymiais žmonėmis
  • Pamokos muziejuje
  • Kraštotyrinio būrelio veikla