Jurbarkas tarpukariu

Tarpukario metais Jurbarko miestas ir valsčius priklausė Raseinių apskričiai. Miestui vadovavo valdyba, kurios priešakyje stovėjo burmistras. Veikė svarbiausios valstybinės įstaigos. 1923 metais jame buvo 4409 gyventojai.