Jurbarko vieškelis (M.Martinaitis)

Jurbarko vieškelis (M.Martinaitis)

Tai buvo mėlynas dangus į Jurbarką.
Į Jurbarką pavakarė aguonos
Tylėjimas Jurbarką ant slenksčio.

Tai buvo vakaras į Jurbarką
Tai žvyrduobės į  Vokietiją žydai
Jeruzalėn į Jurbarką, nes buvo
Sušaudymas Jeruzalėn į Jurbarką.

Iš čia nė vienas niekur neišeisim!
Iš čia su šuliniais teatsitraukia
Kalba, pavakarė, galvijai,
Kurie tebus išgelbėti, teatsitraukia
Dangus į Jurbarką:
Panaikinta bus ta vieta,
Kurioj mes esam
Daugiau čia niekada neturi būti žemės!

Duris užverkite į Jurbarką, kad laikas
Į Jurbarką, kad atsitrauktų laikas,
Kad laikas po Jeruzalės, kad laikas
Po mirusių, po Jurbarko, po mūsų.

M.Martinaitis