Čia lietuviai nuo Dubysos (S.Bielskis)

Čia lietuviai nuo Dubysos (S.Bielskis)

Čia lietuviai nuo Dubysos,
Čia ir Vytautas Didysis
Gynės nuo baisių kryžiuočių,
Nuo pasiutusių barzdočių.

Pr.: Kaip dabar Seredžių seną
Ši daina puikiausiai mena,
Kur gyventa ir kovota,
Ir ristais žirgeliais joja.

Drąsūs buvo, kareivėliai,
Gražios, švelnios mergužėlės.
Nemunas čia tyliai plaka,
Mylime Seredžiaus kraštą.

Palemonas stovi žalias,
O skriaudoms seniai jau galas.
Čia gimti yra nameliai,
Pražiūrėk jų langeliai.

Žodžiai S. Bielskio
Muzika A. Balsienės