Carinio laikotarpio leidiniai

Nuo 1795 m. iki 1914 m. kilusio Pirmojo pasaulinio karo sumaišties – Lietuva carinės Rusijos sudėtyje. Tuo laikotarpiu vienintelė oficialiojo bendravimo kalba buvo rusų kalba. Ja raštu ir žodžiu reikėjo bendrauti įstaigose, dėstyti mokyklose, o 1864-1904 m. net uždrausta spauda lietuviškais rašmenimis. Tokios spaudos platintojai buvo griežtai baudžiami. Lietuviškų spaudmenų uždraudimas buvo vienas iš carinės Rusijos valdžios žingsnių Lietuvoje, vykdant rusinimo politiką. Ši reforma buvo planuojama jau anksčiau. Uždraudus lietuviškas raides, bandyta leisti leidinius rusiškais spaudmenimis.

Dėl spaudos draudimo sunykus tradiciniam Vilniaus lietuviškų knygų leidimo centrui, knygos buvo pradėtos leisti užsienyje. Lietuviams skirtos knygos buvo leidžiamos Mažojoje Lietuvoje, Rytprūsiuose. Nuo 1874 m. lietuviškos knygos pradėtos leisti Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Spaudos draudimo laikotarpiu spausdinami kontrafakciniai leidiniai. Kontrafakcija – tai neteisingas leidinio spausdinimo vietos, laiko ir turinio nurodymas, turint tikslų ką suklaidinti.
1865-1866 m. Prūsijoje buvo perspausdintos kelios senos maldaknygės, paliekant jose senas spausdinimo vietas, datas, net cenzūros leidimus. Kad knygas būtų lengviau platinti Rusijos valdomoje Lietuvoje, leidėjai ėmė klastoti metrikas. Kontrafakcines knygas leido J. Zavadskis, turėjęs leidimą parduoti iki 1864 m. leistų knygų atsargas. Todėl dažni kontrafakcinių leidinių duomenys yra Vilnius, J. Zavadskio spaustuvė. Spausdinant knygas Tilžėje, Bitėnuose leidimo vieta buvo nurodomas Vilnius, Londonas. Sutinkami ir kiti kontrafakciniai duomenys.

Carinės Rusijos valdymo laikotarpio leidiniai

Dokumentai, priklausę jurbarkiškių šeimoms:

Pranešimai apie nekilnojamojo turto mokestį. 1901 ir 1904 m.
Mokesčių mokėjimo kvitų pavyzdžiai. 1901 ir 1904 m.
Turto paveldėjimo aktas. 1903 m.
Vedybinė sutartis, įforminanti turtinius santykius. 1906 m.
Teismo posėdžio dėl žemės protokolas. 1907 m.
Draudimo sutartis. 1913 m.
Paskolos dokumentas ( vekselis ) 1876 m.
Carinio laikotarpio valstybinis dokumentas