Legendos apie Jurbarko kilmę

XVI a. rašytas „Lietuvos ir Žemaičių Didžiosios kunigaikštystės metraštis”, romantizuodamas Lietuvos praeitį, aiškindamas kilmę iš romėnų, rašo, kad į šią …

Skaityti toliau

Iš Jurbarko praeities

Jurbarke ir jo apylinkėse rasta daug įdomių archeologinių paminklų. Pačiame Jurbarke, kaip rašė savo veikaluose archeologai, esąs aptiktas akmeninis kirvukas …

Skaityti toliau

Jurbarko miesto herbo legenda

Pranas Antalkis. SIDABRAŽOLIŲ STEBUKLAS Jurbarko miesto herbo legenda Knygnešių tėvo Jurbarko klebono Kazimiero Marcinkevičiaus atminimui „ Į Jurbarką atvyks Šventosios …

Skaityti toliau

Danutė Juškaitienė

Joana Danutė Žilaitytė-Juškaitienė gimė 1932 m. lapkričio 20 d. Veliuonoje, Jurbarko rajone. 1951 m. baigė Veliuonos vidurinę mokyklą, 1957 m. …

Skaityti toliau

Romualdas Marcinkus

Karo lakūnas, aviacijos kapitonas ir tarpukario futbolo legendaRomualdas Marcinkus gimė 1907m. liepos 22d. Jurbarke, policininko Prano Marcinkaus ir Honoratos Kroazės-Marcinkienės …

Skaityti toliau

Jurgis Baltrušaitis

Jurgis Baltrušaitis – poetas simbolistas pradėjęs savo kūrybinį kelią rašydamas rusų kalba. Jis gimė 1873m. gegužės 2d. Paantvardžio kaime, netoli …

Skaityti toliau

Stasys Šimkus

Kompozitoriaus Stasio Šimkaus (1887-1943) kūrybinis palikimas svarbus lietuvių kultūrai, o ypač reikšminga jo dalis – dainos, tapusios lietuvių vokalinės ir …

Skaityti toliau

Stasys Santvaras

S.Santvaras gimė 1902-ųjų gegužės 27 dieną Rūstekoniuose (Jurbarko rj.). Kaip menininkas – poetas, dramaturgas, operos solistas, vertėjas – jis formavosi …

Skaityti toliau

Augustinas Povilaitis

Augustinas Povilaitis gimė 1900 02 24 Pašventyje, Jurbarko r.  Sušaudytas Maskvoje 1941 07 12. Buvo  Lietuvos valstybės saugumo departamento direktorius, …

Skaityti toliau

Pranas Garšva

Kunigas, spaudos darbuotojas, „Draugo” laikraščio įkūrėjas ir ilgametis vadovas. Gimė 1915 m. sausio 18 d. Pasnietalio k. (Jurbarko r.). Mirė …

Skaityti toliau